noun_Communication_997436

Knelpuntberoepen

VDAB publiceert jaarlijks cijfers over knelpuntberoepen. Dit zijn beroepen waarvoor de invulling van de vacatures moeilijker verloopt dan voor de andere beroepen.

Mogelijk oorzaken

kwantitatief tekort aan arbeidskrachten

er zijn te weinig werkzoekenden beschikbaar op de arbeidsmarkt

kwalitatief tekort aan arbeidskrachten

er zijn werkzoekenden op de arbeidsmarkt die zich aanbieden, maar ze voldoen niet omwille van bv. gebrek aan (de juiste) ervaring, slechte aansluiting onderwijs-werkvloer, …

kwantitatief tekort aan arbeidskrachten

er zijn te weinig werkzoekenden beschikbaar op de arbeidsmarkt

Wat is een statistisch zwaar knelpuntberoep ?

VDAB bepaalt de knelpuntberoepen door de statistische analyse van de bij VDAB
gemelde vacatures te combineren met kwalitatieve informatie vanuit sectororganisaties
en VDAB experten.
Om hieruit de statistisch zwaarste knelpuntberoepen af te bakenen passen we een
strengere statistische selectie toe.

Knelpuntberoepen 2020 - Transport- en logistieke beroepen

Leidinggevend logistiek personeel

Logistiek verantwoordelijke

Vind je niet meteen een passende vacature op onze website? Aarzel dan zeker niet om toch contact met ons op te nemen. I’ts a small world after all.